Moto, Visi & Misi

 

Sekolah Dato’ Abdul Razak (SDAR)

MOTO

“Berilmu untuk berjasa”

VISI

“SDAR terbilang sebagai institusi pendidikan yang unggul di peringkat negara dan antarabangsa”

MISI

“Memberi pendidikan terbaik kepada pelajar cemerlang melalui pengurusan dan kepimpinan berkualiti bagi melahirkan pemimpin dan warganegara berakhlak dan terbilang”

Perpustakaan Tun Hussein Onn (PTHO)

MOTO

“Pusat Sumber Sekolah ke arah Kecemerlangan Budaya Ilmu”

VISI

“Menyediakan sistem pengurusan dan perkhidmatan yang bersepadu menuju Pusat Sumber Sekolah Berprestasi Tinggi dan SGE”

MISI

“Memberi kemudahan dan perkhidmatan yang menyeluruh dalam proses PdPc dan mengaplikasikan penggunaan teknologi maklumat untuk mencapai literasi maklumat serta meningkatkan mutu pendidikan selaras dengan garis panduan PSS abad 21”