Peraturan Am Perpustakaan Tun Hussein Onn

 •  Pelajar diminta tidak terlalu bising apabila memasuki perpustakaan.
 • Pelajar diminta beratur semasa meminjam atau memulangkan buku.
 • Pelajar tidak dibenarkan makan, minum atau tidur di dalam perpustakaan.
 • Pelajar dikehendaki mengembalikan semula bahan bacaan yang telah diambil ke rak buku semula.
 • Pelajar dikehendaki meletakkan beg mereka di luar perpustakaan di tempat yang telah disediakan.
 • Pelajar tidak dibenarkan masuk ke perpustakaan semasa sesi pembelajaran tanpa diiringi guru.
 • Pelajar tidak dibenarkan membawa bahan bacaan atau barang di dalam perpustakaan tanpa kebenaran guru PSS.
 • Pelajar dikehendaki mengembalikan semula kerusi dan meja yang telah digunakan ke tempat asal.
 • Pelajar dikehendaki menggunakan segala harta benda dan bahan bacaan di dalam perpustakaan dengan baik. 
 • Pelajar mesti menggantikan kos buku-buku yang dihilangkan, diconteng atau dirosakkan.
 • Akhbar, majalah atau bahan bacan di dalam bilik “Red Spot” hendaklah dikembalikan ke tempat asal dan tidak dibenarkan dibawa keluar dari perpustakaan. 
 • Pelajar mestilah berpakaian kemas dan lengkap sewaktu berada di dalam perpustakaan. 
 • Bahan Bacaan yang bertanda merah hanya boleh dipinjam 2 hari sahaja dengan kebenaran Guru Perpustakaan dan Media.
 • Pelajar juga akan dikenakan denda sebanyak RM 0.20 sehari jika lewat memulangkan buku mengikut tarikh yang ditetapkan.
 • Jumlah pinjaman buku yang boleh dipinjam  adalah seperti berikut:
Peminjam Bilangan Buku (Buah)Tempoh Pinjaman (hari)
Guru 510
Kakitangan Sekolah510 
Pengawas Perpustakaan2
Pelajar27